Словообразуване в народните говори Nomina Attributiva


Категория на документа: Български език
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Благоевград,2013

КУРСОВА РАБОТА

На тема: Nomina attributive

Изготвил: Проверил:
Мария Дебелушина Доц.д-р Антони Стоилов
Българска филология
2 курс,ЗО
Фак.№12300222001

Съдържание

1.Определение за Nomina attributive

2.Формации за мъжки род

2.1 Словообразувателен тип със суфикс "ак"

2.2 Словообразувателен тип със суфикс "ец"

2.3 Словообразувателен тип със суфикс "ко"

2.4 Словообразувателен тип със суфикс "чо"

2.5 Словообразувателен тип със суфикс "ач","аш","ур"

3.Формации за женски род

3.1 Словообразувателен тип със суфикс "ица"

3.2 Словообразувателен тип със суфикс "уша"

3.3 Словообразувателен тип със суфикс "ина"

4.Формации за среден род

4.1 Словообразувателен тип със суфикс "ище"

1.Nomina attributiva- категория за носители на определени черти,качества,свойства,признаци.Формациите в нея се образуват от основи на прилагателни имена.Макар и рядко се констатират облици,формации-мотивирани от основи на съществителни имена.Приписаният признак е атрибутивен.

2.Формации за мъжки род

2.1 Словообразувателен тип със суфикс "ак"-най-продуктивният признак в произвежданата категория.
Връла̀к- обработваема площ,разположена на връло̀.
Дръвеня̀к- м'; сорт круша с плод, който при беритба е дръвѐн (т.е много твърд).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Словообразуване в народните говори Nomina Attributiva 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.